Zapraszamy na rowerowe szlaki!

Nasze okolice to znakomite tereny na rowerowe podróże rodzinne. Sieć znakowanych szlaków rowerowych powstała w 1999 r. w ramach Strategii Rozwoju Turystycznego dla Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. Każdego roku odbywają się imprezy organizowane przez Stowarzyszenie pod hasłem „Rowerem do…”, które mają na celu promocję aktywnego wypoczynku połączone z poznawaniem atrakcji regionu śremskiego. Obecnie sieć liczy ponad 320 km tras. Wśród szlaków są odcinki krótkie do 10 km oraz długie powyżej 60 km. Różny jest też stopień trudności pokonywania tras. W większości są one wyznaczone w terenie w formie pętli, z dala od ruchliwych dróg.

Są dwa miejsca rozchodzenia się szlaków. Pierwsze z nich znajduje się w Śremie, na styku ulicy Kolejowej i ronda Powstańców Wielkopolskich. Oznaczenie wprowadzono na słupie sieci trakcyjnej. Przebieg tras można sprawdzić na tablicy informacyjnej z mapą turystyczną regionu śremskiego, która znajduje się w pobliżu ronda. Drugie miejsce to parking przy wejściu na punkt widokowy w Dolsku. Na szlakach rowerowych znajdują się również miejsca postojowe, a każde z nich wyposażone jest w: wiatę z ławą i ławkami oraz tablicę informacyjną z mapą turystyczną. Niektóre mają też na wyposażeniu stojaki do rowerów.

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem szlaków na stronie: www.unia.srem.com.pl

mapa rowerowa